Over ons

Duurzaam @ Justitia

Justitia nestelt zich in het duurzaamheidsbeleid van haar zusterbedrijf Vanbreda Risk & Benefits. Wij zijn er samen met Vanbreda van overtuigd dat we de toekomst kunnen verzekeren door te investeren in onze samenleving en in onze planeet. De aanpak is geënt op 3 pijlers: Mens, Milieu en Maatschappij. In lijn met de bedrijfswaarden bouwen we zo continu aan een duurzaamheidsbeleid voor een betere toekomst voor elk individu.

In hetgeen volgt geven we je inzicht in dit beleid.

Photo 24 08 2022 11 15 28 resize
GUSF02652

Onze 3 pijlers

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is al jarenlang een bewuste keuze voor Vanbreda. De wereld van verzekeringen is in essentie al gebouwd op solidariteit en voorzienigheid, maar onze sociale verantwoordelijkheidszin reikt verder dan deze kernactiviteit. Samen gaan we voor een grotere positieve impact op de toekomst van iedereen.

Al jaren investeren we in Corporate Social Responsibility (CSR) met de 3 pijlers Mens, Milieu en Maatschappij. Zo kunnen we inspanningen leveren met impact.

Om elk individu, ongeacht afkomst, leeftijd, sociale status, financiële situatie of opleidingsniveau, een gelijke kans te bieden, maken we er een prioriteit van om sociale organisaties te ondersteunen die bijdragen tot een betere toekomst voor mens en planeet.

Zo zitten we nooit stil bij Vanbreda. We blijven jaarlijks inzetten op een duurzamere wereld, als partner, als werkgever en als deel van de maatschappij.

Mens

Het fysieke welzijn en de mentale gezondheid van onze medewerkers bepalen hun drive, betrokkenheid en motivatie en zo ook ons succes als bedrijf in het geheel. Daarom vinden we het erg belangrijk om op verschillende manieren in te zetten op onze mensen.

Welzijn & gezondheid

We bouwen aan een gezonde en kwalitatieve werkomgeving waarin medewerkers zich goed voelen. Naast de werkomgeving is ook een evenwichtige work-life balance belangrijk, net zoals ergonomische analyses van de werkplek, preventief medisch onderzoek, jaarlijkse griepvaccinaties en fijne sportactiviteiten.

Events

Jaarlijks organiseren we tal van evenementen om een collegiale sfeer en aangename onderlinge relaties te stimuleren. We werken samen als een geoliede machine door nu en dan wat stoom af te laten met onder andere een verrassingsreceptie en quiz, maar ook een jaarlijkse teamactiviteit per afdeling.

Diversiteit en inclusie

We bieden alle huidige en potentiële medewerkers gelijke kansen en moedigen ieder van hen aan om zichzelf te ontplooien, positief bij te dragen en elkaar te versterken. We bouwen continu aan een open bedrijfscultuur waarin iedereen op respect, begrip, betrokkenheid en waardering kan rekenen.

Vorming & groei

We stimuleren onze medewerkers om het beste uit zichzelf te halen door te investeren in opleiding en begeleiding. Door hun persoonlijke ontwikkeling groeit ook het bedrijf. We bieden vormings- en groeimogelijkheden aan in de vorm van ons Careercompass, de Vanbreda Academy, in constructieve functionerings- en opvolgingsgesprekken en meer.

Bedrijfsethiek

Een samenwerking is gebaseerd op wederzijds respect. Als organisatie stellen we dan ook een aantal waarden en gedragsregels voorop die als basis gelden voor elke vorm van samenwerking. Zo gelden er bijvoorbeeld specifieke afspraken rond vertrouwelijke informatie en zien we er nauw op toe dat ieders privacy gerespecteerd wordt.

Mili­eu

Als bedrijf zijn we ons bewust van onze impact op het milieu en het klimaat. Daarom screenen we al onze activiteiten en processen kritisch om het milieu te ontlasten en kiezen we elke dag voor een groen bedrijfsbeleid.

Groene keuzes

Bij Vanbreda gaan we voor groen. We streven zo naar een integraal groen beleid. Er is een groen dak op het hoofdkantoor, een groene gevel, 100% groene stroom in onze kantoren, optimaal afvalbeheer en een bedrijfsvloot met uitsluitend elektrische en plug-in hybride wagens. We moedigen onze leveranciers ook aan om zo veel mogelijk ecologisch verantwoorde producten te gebruiken.

Mobiliteit

We zetten ook uitgebreid in op alternatieven voor de wagen. Als werknemer krijg je je kosten voor het openbaar vervoer terugbetaald en we stimuleren je om met de fiets naar het werk te komen, onder andere met een fietsvergoeding.

Digitaal

Als digitale pionier staan we voor digitalisering voor onze cliënten en onze medewerkers waardoor we ons printvolume op kantoor fors hebben verminderd.

Maat­schap­pij

Iedereen, ongeacht afkomst, sociale status, leeftijd, financiële situatie of opleidingsniveau, heeft recht op gelijke kansen. We ondersteunen sociale organisaties die zich inzetten voor onze samenleving, maar we steken ook zelf de handen uit de mouwen.

Partnerships

We hebben een structureel partnerschap met enkele maatschappelijke organisaties om onze sociale impact te vergroten. Met de hulp van deze organisaties zetten we ons onder andere in voor jongeren uit socio-economisch kwetsbare milieus en voor neurodivergente personen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Vrijwilligerswerk

Jaarlijks organiseren we als bedrijf ook vrijwilligerswerkactiviteiten waarop medewerkers kunnen intekenen. Onze medewerkers zetten bovendien zelf ook acties op om geld in te zamelen voor een goed doel.